OPPU

De OPPU is een praktijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen tussen 4 en 18 jaar en hun ouders. Kinderen kunnen aangemeld worden vanwege sociale problemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie) of een combinatie daarvan. Samen met kind en ouders bekijken wij waar het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling en hoe het weer op weg geholpen kan worden. Wij kunnen daartoe breed diagnostisch onderzoek doen op het gebied van intelligentie, leren, concentratie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren. Vervolgens geven wij handelingsadviezen voor thuis én op school. Indien nodig, kan in een vervolgtraject bij de OPPU behandeling of begeleiding worden geboden. Het kan ook zijn dat na een intakegesprek meteen met een behandeling wordt gestart.

BINNENKORT STARTEN DE VOLGENDE TRAININGEN:

Training angst en onzekerheid: "Je spanning te lijf"   Start training: najaar 2017. 
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

Mindfulnesstraining voor kinderen: 'Aandacht werkt' De training start 25 september 2017. Er zijn 8 sessies op de maandag om 15.30 uur. De volgende training start voorjaar 2018.
Aanmelden: ij.willemsen@oppu.org

Kindercursus dyslexie. Start najaar 2017
Aanmelden: i.vanzuijdam@oppu.org

Training Zelf Plannen: een training voor adolescenten met ADHD/ADD (individuele bijeenkomsten)
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

VACATURES: er zijn op dit moment geen vacatures. Wij hebben helaas geen werkervaringsplekken. 

STAGIAIRES 2017-2018: wij zijn inmiddels voorzien in stagaires voor deze periode. Je kunt helaas niet meer solliciteren.