OPPU

De OPPU is een praktijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen tussen 4 en 18 jaar en hun ouders. Kinderen kunnen aangemeld worden vanwege sociale problemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie) of een combinatie daarvan. Samen met kind en ouders bekijken wij waar het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling en hoe het weer op weg geholpen kan worden. Wij kunnen daartoe breed diagnostisch onderzoek doen op het gebied van intelligentie, leren, concentratie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren. Vervolgens geven wij handelingsadviezen voor thuis én op school. Indien nodig, kan in een vervolgtraject bij de OPPU behandeling of begeleiding worden geboden. Het kan ook zijn dat na een intakegesprek meteen met een behandeling wordt gestart.

BINNENKORT STARTEN DE VOLGENDE TRAININGEN:

Training angst en onzekerheid: "Je spanning te lijf"   Start 16-03-2018
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org of j.hordijk@oppu.org

Kindercursus dyslexie  Op 2, 7 en 9 februari van 13.30-15.00 uur vindt de kindercursus dyslexie weer plaats.
Aanmelden: i.vanzuijdam@oppu.org

Training Zelf Plannen: een training voor adolescenten met ADHD/ADD (individuele bijeenkomsten)
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

VACATURES: er zijn op dit moment geen vacatures. Wij hebben helaas geen werkervaringsplekken. 

STAGIAIRES 2018-2019: uitsluitend psychologiestudenten van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf heden solliciteren naar een stageplaats voor de periode september 2018 t/m juni 2019. Wij zoeken stagiares die drie dagen per week bij ons stage willen lopen in genoemde periode.
Sluitingsdatum sollicitaties: 10 April 2018. Je sollicitatie kan per mail gestuurd worden naar info@oppu.nl t.a.v. Mevrouw J.Hordijk, Gz-psycholoog.