MEDEWERKERS

De OPPU is een groepspraktijk bestaande uit gz-psychologen, klinisch psychologen en gedragstherapeuten. Alle medewerkers zijn lid van het NIP en hierdoor gehouden aan de beroepscode.

 


Monique Elich
gezondheidszorgpsycholoog / klinisch psycholoog

Odilia Hendrikx
gezondheidszorgpsycholoog

Corine van den Hoek
gezondheidszorgpsycholoog

Jolanda Hordijk
gezondheidszorgpsycholoog / lid ECHA netwerk

Manja van der Kooij
gezondheidszorgpsycholoog

Arina Middelkoop
gezondheidszorgpsycholoog

Meike van Roosmalen
gezondheidszorgpsycholoog / cognitief gedragstherapeut

Alexia Schinagl
gezondheidszorgpsycholoog / cognitief gedragstherapeut

Irene van Zuijdam
gezondheidszorgpsycholoog

Tevens is op de praktijk een psycholoog NIP werkzaam, die de masteropleiding Kinder- en Jeugdpsychologie heeft voltooid en tijdens deze opleiding stage heeft gelopen bij de OPPU. Zij verricht diagnostische werkzaamheden onder supervisie van een van de gezondheidszorg-psychologen.

 


Rebecca Samuel
Basispsycholoog Kind- en Jeugd, Masterpsycholoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Daarnaast zijn er jaarlijks enkele stagiaires van de Universiteit Utrecht op de praktijk aanwezig, die als afronding van hun academische studie praktijkervaring opdoen. Stagiaires worden getraind op het afnemen van testen en het voeren van gesprekken met ouders en kinderen. In het begin van de stage kijken ze mee, daarna gaan ze zelf onderdelen uitvoeren. Een GZ-psycholoog houdt altijd toezicht op het werk van de stagiaire en blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering ervan.