DISCLAIMER

De website van de OPPU wordt zorgvuldig samengesteld, waarbij gestreefd wordt naar het geven van correcte en actuele informatie. Eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde, met onmiddellijk ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden aangebracht. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten ontleend worden. De OPPU behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Het is uitsluitend toegestaan informatie van deze website over te nemen mits de bron vermeld wordt. De OPPU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met gebruik van deze website. De OPPU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarna verwezen wordt of andere websites die verwijzen naar deze website.