Aanmelden

Ouders melden hun kind aan. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren ook zichzelf aanmelden. U kunt hiertoe een aanmeldingsformulier via deze site invullen en online versturen. Als u op de knop aanmeldingsformulier drukt dan wordt u doorgeleid naar een beveiligde SSL-verbinding. Nadat het aanmeldingsformulier binnen is wordt er zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak.  Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

Actuele wachttijd vindt u hier

Vergoede zorg door uw gemeente

Wij hebben in 2024 contracten voor vergoede zorg met regio Zuid-Oost. Onder specifieke voorwaarden is er ook een contract met  Spoor030-stad Utrecht. Zie hiervoor kosten en vergoedingen.
Om voor vergoede zorg  door uw gemeente in aanmerking te komen, dient uw kind te zijn verwezen door Centrum voor Jeugd en Gezin/Sociaalteam uit uw gemeente, of door uw huisarts of kinderarts. Een beschikking van uw gemeente is een voorwaarde om vergoede zorg te krijgen. Wij verzoeken u een kopie van de beschikking/verwijsbrief van te voren per post of via onze beveiligde mail naar ons toe te sturen. De originele beschikking/verwijsbrief voor psychologische zorg dient u bij de eerste afspraak te overhandigen. Uw huisarts of kinderarts kan ook direct via Zorgdomein de verwijzing toesturen.

Indien u niet woonachtig bent in een van deze regio’s dan kunt u wel bij ons terecht voor dyslexieonderzoek. Hiervoor dient u zelf de kosten te dragen. Zie hiervoor onze tarieven.

Gescheiden ouders

Indien er sprake is van een echtscheiding dan is toestemming voor onderzoek of behandeling  van beide ouders wettelijk verplicht. U kunt een formulier hiervoor printen. Wij verzoeken u dit te ondertekenen en mee te nemen naar het intake gesprek. Download het toestemmingsformulier hier.
Bij gescheiden ouders hebben beide wettige ouders recht op informatie over een onderzoek of behandeling die bij de OPPU plaatsvindt. Met de behandelend psycholoog worden afspraken gemaakt over de wijze waarop beide ouders bij een behandeling of onderzoek worden betrokken en hoe zij worden geïnformeerd over de resultaten ervan.

Identificatieplicht en Burger Service Nummer (BSN)

In de zorgverzekeringswet is een identificatieplicht opgenomen en zijn zorgaanbieders verplicht het Burger Service Nummer (BSN) van hun cliënten vast te leggen. Dit houdt in dat elke cliënt zich moet identificeren met een geldig identiteitsbewijs. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.
Wilt u bij het eerste bezoek daarom een geldig identiteitsbewijs meenemen (ID, paspoort, vreemdelingendocument) van uw kind. Vervolgens worden de identiteit en BSN gecontroleerd.

Privacy

De gegevens die u op het aanmeldingsformulier doorgeeft, komen bij de OPPU alleen ter beschikking van de psycholoog die uw aanmelding in behandeling neemt. De vragen op het formulier ondersteunen het intakegesprek. De psycholoog is volgens de beroepscode van van Psychologen (NIP) gebonden aan geheimhouding van gegevens die over een cliënt beschikbaar komen. Bij de OPPU zijn stagiaires aanwezig, die eveneens geheimhouding dienen te betrachten omtrent alles dat zij in het kader van hun stage aan cliëntgegevens tot zich nemen.

Informatie bij de school van uw kind wordt alleen opgevraagd met uw toestemming.

Lees verder over ons uitgebreide privacy beleid.