Gescheiden ouders

Indien er sprake is van een echtscheiding dan is toestemming voor onderzoek of behandeling  van beide ouders wettelijk verplicht. U kunt een formulier hiervoor printen. Wij verzoeken u dit te ondertekenen en mee te nemen naar het intake gesprek.

Download: Machtigingsformulier in geval van echtscheiding