Maatregelen i.v.m. Covid-19

Beleid COVID-19

OPPU volgt de landelijke richtlijnen tegen COVID-19 om verspreiding van het virus tegen te gaan. In verband met het nog altijd niet geweken besmettingsgevaar houden wij een aantal maatregelen in stand. Kinderen en jongeren en hun ouders kunnen wij op onze praktijk ontvangen voor onderzoek en behandeling. De wachtkamer kan worden gebruikt. Voor gesprekken blijft de mogelijkheid bestaan om dat in overleg via beeldbellen te laten plaatsvinden.

Bij een afspraak van uw kind op de praktijk vragen wij nog wel uw medewerking en begrip voor onderstaande maatregelen, alles in het belang van ieders gezondheid.

Maatregelen voor uw bezoek

  1. Een afspraak voor uw kind of uzelf op de praktijk kan niet doorgaan als uw kind of u duidelijke klachten heeft die zijn gerelateerd aan COVID-19 (verhoging vanaf 38 graden, hoesten of kortademigheid, neusverkoudheid en/of niezen, keelpijn). Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met uw behandelaar. Een afspraak kan om deze reden ook nog op de ochtend van de afspraak zelf worden afgezegd. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht. Als uw behandelaar dergelijke klachten heeft wordt de afspraak uiteraard ook afgezegd.
  2. Bij milde klachten kunt u komen, maar alleen als er een negatieve uitslag is van een zelftest of test bij de GGD. Dit geldt ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
  3. Als uw behandelaar voor of tijdens de afspraak inschat dat uw kind risicovolle klachten heeft of ontwikkelt, zal de afspraak worden afgezegd of afgebroken. U kunt dan worden gevraagd uw kind op te komen halen.
  4. U wordt gevraagd om bij een afspraak voor uw kind met één begeleider binnen te komen (tenzij anders afgesproken met uw behandelaar) en waar mogelijk afstand te bewaren tot anderen. Kom voor het wegbrengen en ophalen op de met uw behandelaar afgesproken tijd en bel even aan. U kunt daarna plaats nemen in de wachtkamer, maar u kunt ook buiten wachten tot u of uw kind wordt opgehaald.
  5. Bij binnenkomst wordt bezoek gevraagd de handen te reinigen. Er zit een pompje met ontsmettingsmiddel rechts op de muur na de voordeur.
  6. Geef uw kind bij voorkeur eigen eten en drinken mee voor de duur van de afspraak. Ook kunt u uw kind eigen speelgoed of iets anders meegeven om in de pauze mee te kunnen spelen of te ontspannen. U kunt eventueel overleggen met uw behandelaar wat dat zou kunnen zijn.
  7. De volgende bekende gedragsregels kunt u bij uw kind in herinnering brengen: er worden geen handen geschud en er wordt afstand genomen. Als je moet hoesten of niezen doe je dat in je elleboog. Bij pauzes en toiletgang moeten kinderen hun handen wassen. Je mag alleen spullen pakken die de psycholoog aan je geeft.
  8. Iedere psycholoog heeft een vaste werkkamer. Wij hebben schermen voor op de werktafel en gebruiken die indien gewenst en naar eigen inzicht. Na afloop van een bezoek worden waar nodig oppervlaktes en materialen gereinigd.

Met vriendelijke groet,

Team OPPU                                                                                                   Datum: 01-03-2022