Maatregelen i.v.m. Covid-19

OPPU volgt de landelijke-richtlijnen tegen Covid-19 met onderstaande maatregelen om verspreiding van
het virus tegen te gaan. Om bezoekersaantallen en contactmomenten in te perken zullen we uitsluitend kinderen en jongeren voor psychodiagnostisch onderzoek ontvangen op onze praktijk. Intakegesprekken, evaluatiegesprekken en behandelgesprekken met ouders en kinderen zullen via (beeld)bellen plaatsvinden. In overleg met u wordt besloten wat er mogelijk is voor uw kind. Bij een afspraak van uw kind op de praktijk vragen wij uw medewerking en begrip voor onderstaande maatregelen, alles in het belang van ieders gezondheid.

Maatregelen tijdens uw bezoek

1. Wij verzoeken u een afspraak op de praktijk af te zeggen als uw kind, of iemand in uw gezin klachten heeft die zijn gerelateerd aan Covid-19 (verhoging vanaf 38 graden, hoesten of kortademigheid, neusverkoudheid en/of niezen) of als er in uw gezin bij iemand Covid-19 is vastgesteld. Dit geldt ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met uw behandelaar. Dit kan ook nog op de ochtend van de afspraak zelf. In dat geval worden geen kosten in rekening gebracht. Als uw behandelaar dergelijke klachten heeft wordt de afspraak uiteraard ook afgezegd.
2. Als uw behandelaar voor of tijdens de afspraak inschat dat uw kind risicovolle klachten heeft of ontwikkelt, zal de afspraak worden afgezegd of afgebroken. U kunt dan worden gevraagd uw kind op te komen halen.
3. De starttijd van afspraken wordt zo gekozen dat bezoek gespreid arriveert en vertrekt. Het is daarom erg belangrijk dat u zich houdt aan de afgesproken aankomsttijd.
4. Er kan helaas geen gebruik gemaakt worden van de wachtkamer. U wordt gevraagd om uw kind met één ouder weg te brengen, zelf het pand niet te betreden en 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen. Als u aanbelt dan halen wij uw kind bij de deur op. Voor het ophalen aan het eind van het onderzoek komt u op de met uw behandelaar afgesproken tijd en wacht u buiten in uw auto of op de parkeerplaats voor ons pand. Wij brengen uw kind naar u toe.
5. Op dit moment vragen wij aan iedereen vanaf 13 jaar die bij ons binnenkomt om een mondkapje op te doen bij het verplaatsen in het pand. Ook wordt bij binnenkomst gevraagd de handen te reinigen.
6. Laat uw kind vooraf thuis naar het toilet gaan, om toiletbezoek in ons pand zoveel mogelijk te beperken.
7. Geef uw kind eigen eten en drinken mee voor de duur van de afspraak. Ook vragen wij uw kind eigen speelgoed of iets anders mee te geven om in de pauze mee te kunnen spelen of te ontspannen. U kunt eventueel overleggen met uw behandelaar wat dat zou kunnen zijn.
8. De volgende gedragsregels kunt u vooraf met uw kind bespreken: er worden geen handen geschud en er wordt 1,5 meter afstand genomen. Bij binnenkomst moeten kinderen en de psycholoog hun handen wassen en tussendoor bij pauzes en toiletgang ook. Bij toiletbezoek moet bij het doortrekken de toiletdeksel dicht. Als je moet hoesten of niezen doe je dat in je elleboog. Je mag alleen spullen pakken die de psycholoog aan je geeft, van andere spullen moet je afblijven. Je mag in de pauze je eigen speelgoed pakken om mee te spelen of je te vermaken. Aan het eind van de pauze berg je die weer in je tas op.
9. Iedere psycholoog heeft een vaste werkkamer en een scherm op de werktafel. Pauzes worden doorgebracht op deze kamer. Als uw kind er behoefte aan heeft en de situatie laat het toe, dan is er de mogelijkheid om kort buiten pauze te nemen om te ontspannen.
10. Na afloop van een bezoek worden alle oppervlaktes en materialen gereinigd.

Met vriendelijke groet,

Team OPPU, datum: 14-12-2020