Kosten en vergoedingen

U kunt bij de OPPU terecht voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen van 4 jaar tot 18, indien u woonachtig bent in gemeente Utrecht Zuid-Oost. Ook 18+ cliënten kunnen aanmelden, waarbij er bij de zorgverzekeraar gekeken kan worden welke kosten vergoed worden en welke kosten u zelf betaalt (zie tarieven).

Verwijzing Centrum Jeugd en Gezin/Sociaal Team, huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient uw kind verwezen te zijn door Centrum voor Jeugd en Gezin/Sociaal Team van uw gemeente, of door uw huisarts of kinderarts.
De gemeenten stellen een aantal eisen aan de verwijsbrief van de huisarts. Hierop dient te staan:
-met welke vraag en vermoeden van diagnose uw kind wordt verwezen
-dat uw kind verwezen wordt voor Jeugdhulp
-de AGB-code van de huisarts of jeugdarts en/of een beschikkingsnummer van uw gemeente
Wij verzoeken u bij aanmelding om alvast per post of via onze beveiligde mail een kopie van de beschikking voor vergoede zorg van uw gemeente of de verwijsbrief van een arts naar ons op te sturen. De originele documenten dient u dan bij de eerste afspraak te overhandigen. Uw huisarts of kinderarts kan ook direct via Zorgdomein de verwijzing toesturen.

Zorg in 2024

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van de Jeugd GGZ. Jeugd GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering. Gemeenten zorgen dan voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan kinderen met psychische problemen en stoornissen.

De OPPU heeft in 2024 overeenkomsten met de gemeenten:

-Regio Zuidoost (gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist)
Regio Spoor030-stad Utrecht De stad Utrecht heeft ervoor gekozen om de specialistische jeugdzorg onder te brengen bij een tweetal organisaties: ‘Spoor030-Utrecht’ en ‘Koos-Utrecht’. Let op: Wij hebben alleen onder bepaalde voorwaarden een overeenkomst voor vergoede zorg met ‘Spoor030’. U kunt allereerst hier uw postcode checken of uw postcode onder ‘Spoor030’ valt: https://spoor030.nl/onze-locaties/ Valt u in dit gebied dan dient u vervolgens éérst contact opnemen met ‘Spoor030’ zie: https://spoor030.nl/contact/ Zij bepalen of u bij ons voor vergoede zorg in aanmerking kunt komen. Pas wanneer een beschikking voor OPPU is afgegeven kunt u uw kind aanmelden.
Valt uw postcode hier niet onder dan valt u onder ‘Koos-Utrecht’ en hebben wij helaas geen overeenkomst voor vergoede zorg.

Wat als u niet woonachtig bent in één van bovenstaande gemeenten?

Nieuwe cliënten die niet woonachtig zijn in één van de bovenstaande gemeenten kunnen ook bij ons terecht voor zorg maar dan dient u de kosten voor onderzoek en/of behandeling zelf te betalen. Mogelijk is hierop een uitzondering: indien aan uw kind een PGB is afgegeven door uw gemeente. Wij adviseren u hierover navraag te doen bij uw eigen gemeente.

Indicatie van de kosten.

Onderzoeken of behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding door de gemeente, dient u zelf te betalen. Na het intakegesprek ontvangt u een bevestiging van de afspraken en geraamde kosten. Na afronding van het zorgtraject ontvangt u een factuur. Een indicatie van de kosten vindt u onder het kopje ’tarieven’.

Wat als je ouder bent dan 18 jaar?

Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars. De zorg kan soms wel vergoed worden door je zorgverzekeraar. Het is daarbij belangrijk om na te gaan of je een restitutiepolis hebt. Mogelijk kan dan 75% tot 100% van de kosten vergoed worden, los van je eigen bijdrage. Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar. Op contractvrijepsycholoog.nl kun je zien wat jouw zorgverzekeraar vergoedt. Een factuur wordt naar jou gestuurd en je bent zelf verantwoordelijk voor de betaling hiervan en het evt. indienen van de factuur bij je zorgverzekeraar.

Afspraak afzeggen

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw afspraak op een werkdag tot 24 uur van tevoren afzeggen, daarna wordt 60 euro in rekening gebracht. Wanneer een onderzoeksdagdeel voor uw kind door omstandigheden geannuleerd moet worden, houdt u er dan rekening mee dat een nieuwe afspraak soms pas enkele weken later gepland kan worden.