Kosten en vergoedingen

U kunt bij de OPPU altijd terecht voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar indien u de kosten zelf betaalt (zie tarieven).

Verwijzing Centrum Jeugd en Gezin/Sociaal Team, huisarts

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient uw kind verwezen te zijn door Centrum voor Jeugd en Gezin/Sociaal Team van uw gemeente, of door uw huisarts, of kinderarts.
De gemeenten stellen een aantal eisen aan de verwijsbrief van de huisarts. Hierop dient te staan:
-met welke vraag en vermoeden van diagnose uw kind wordt verwezen
-dat uw kind verwezen wordt voor Jeugdhulp
-de AGB-code van de huisarts of jeugdarts en/of een beschikkingsnummer van uw gemeente
Wij verzoeken u bij aanmelding om alvast per post een kopie van de beschikking voor vergoede zorg van uw gemeente of de verwijsbrief van een arts naar ons op te sturen. De originele documenten dient u dan bij de eerste afspraak te overhandigen.

Zorg in 2023

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de bekostiging van de Jeugd GGZ. Jeugd GGZ zit niet meer in het pakket van de zorgverzekering. Gemeenten zorgen dan voor de kwaliteit, toegang en beschikbaarheid van hulp aan kinderen met psychische problemen en stoornissen.

De OPPU heeft in 2023 overeenkomsten met de gemeenten:

-Regio Zuidoost (gemeenten: De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist)
-Regio Eemland (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg).
Regio Spoor030-stad Utrecht De stad Utrecht heeft ervoor gekozen om de specialistische jeugdzorg onder te brengen bij een tweetal organisaties: ‘Spoor030-Utrecht’ en ‘Koos-Utrecht’. Let op: Wij hebben alleen onder bepaalde voorwaarden een overeenkomst voor vergoede zorg met ‘Spoor030’. U kunt allereerst hier uw postcode checken of uw postcode onder ‘Spoor030’ valt: https://spoor030.nl/onze-locaties/ Valt u in dit gebied dan dient u vervolgens éérst contact opnemen met ‘Spoor030’ zie: https://spoor030.nl/contact/ Zij bepalen of u bij ons voor vergoede zorg in aanmerking kunt komen.
Valt uw postcode hier niet onder dan valt u onder ‘Koos-Utrecht’ en hebben wij helaas geen overeenkomst voor vergoede zorg.

Wat als u niet woonachtig bent in één van bovenstaande gemeenten?

Nieuwe cliënten die niet woonachtig zijn in één van de bovenstaande gemeenten kunnen ook bij ons terecht voor zorg maar dan dient u de kosten voor onderzoek en/of behandeling zelf te betalen. Mogelijk is hierop een uitzondering: indien aan uw kind een PGB is afgegeven door uw gemeente. Wij adviseren u hierover navraag te doen bij uw eigen gemeente.

Indicatie van de kosten.

Onderzoeken of behandelingen die niet in aanmerking komen voor vergoeding door de gemeente, dient u zelf te betalen. Na het intakegesprek ontvangt u een bevestiging van de afspraken en geraamde kosten. Na afronding van het zorgtraject ontvangt u een factuur. Een indicatie van onze tarieven vindt u onder het kopje ’tarieven’.

Afspraak afzeggen

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u uw afspraak op een werkdag tot 24 uur van tevoren afzeggen, daarna wordt 57,50 euro in rekening gebracht. Wanneer een onderzoeksdagdeel voor uw kind door omstandigheden geannuleerd moet worden, houdt u er dan rekening mee dat een nieuwe afspraak soms pas enkele weken later gepland kan worden.