OPPU

De OPPU is een praktijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen tussen 4 en 18 jaar en hun ouders. Kinderen kunnen aangemeld worden vanwege sociale problemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie) of een combinatie daarvan. Samen met kind en ouders bekijken wij waar het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling en hoe het weer op weg geholpen kan worden. Wij kunnen daartoe breed diagnostisch onderzoek doen op het gebied van intelligentie, leren, concentratie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren. Vervolgens geven wij handelingsadviezen voor thuis én op school. Indien nodig, kan in een vervolgtraject bij de OPPU behandeling of begeleiding worden geboden. Het kan ook zijn dat na een intakegesprek meteen met een behandeling wordt gestart.

BINNENKORT STARTEN DE VOLGENDE TRAININGEN:

Training angst en onzekerheid: “Je spanning te lijf.” De volgende groep start 16 januari 2020. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

Kindercursus dyslexie Voorjaar 2020 vindt de kindercursus dyslexie weer plaats.
Aanmelden: i.vanzuijdam@oppu.org

Training Zelf Plannen: een training voor adolescenten met ADHD/ADD (individuele en groepsbijeenkomsten)
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

VACATURES:  Wij hebben op dit moment geen vacatures. Wij hebben helaas geen werkervaringsplekken.

STAGIAIRES 2019-2020: Wij zijn voorzien in stagiaires voor dit studie jaar. Er kan helaas niet meer gesolliciteerd worden.