OPPU en zorgvisie

De OPPU is een praktijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen tussen 4 jaar en 18+ en hun ouders. Kinderen en jeugdigen kunnen aangemeld worden vanwege sociale problemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie) of een combinatie daarvan.
Wij bieden zorg op maat. Samen met kind en ouders bekijken wij waar het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling en hoe het weer op weg geholpen kan worden. Wij kunnen daartoe breed diagnostisch onderzoek doen op het gebied van intelligentie, leren, concentratie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren. Vervolgens geven wij handelingsadviezen voor thuis én op school. Indien nodig, kan in een vervolgtraject bij de OPPU behandeling of begeleiding worden geboden. Het kan ook zijn dat na een intakegesprek meteen met een behandeling wordt gestart.

BINNENKORT STARTEN DE VOLGENDE TRAININGEN:

Training angst en onzekerheid: “Je spanning te lijf”   voor kinderen in groep 7 en 8. Bij voldoende aanmeldingen zal weer een nieuwe training ingepland worden. Aanmelden: r.samuel@oppu.org

Kindercursus dyslexie   Bij voldoende aanmeldingen zal weer een nieuwe kindercursus dyslexie starten. U kunt uw kind hiervoor al opgeven. Aanmelden: j.molema@oppu.org

VACATURES:  Wij hebben op dit moment geen vacatures. Wij hebben helaas geen werkervaringsplekken.

STAGIAIRES studiejaar 2024-2025: Wij zijn voorzien in stagiaires voor studiejaar 2024-2025. Je kunt helaas niet meer solliciteren.