OPPU

De OPPU is een praktijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen tussen 4 en 18 jaar en hun ouders. Kinderen kunnen aangemeld worden vanwege sociale problemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie) of een combinatie daarvan. Samen met kind en ouders bekijken wij waar het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling en hoe het weer op weg geholpen kan worden. Wij kunnen daartoe breed diagnostisch onderzoek doen op het gebied van intelligentie, leren, concentratie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren. Vervolgens geven wij handelingsadviezen voor thuis én op school. Indien nodig, kan in een vervolgtraject bij de OPPU behandeling of begeleiding worden geboden. Het kan ook zijn dat na een intakegesprek meteen met een behandeling wordt gestart.

Update 01-01-2021 in verband met Covid-19
OPPU volgt de RIVM-richtlijnen met onderstaande maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Onder deze voorwaarden is de OPPU beperkt open. Om bezoekersaantallen en contactmomenten in te perken zullen wij uitsluitend kinderen en jongeren voor psychodiagnostisch onderzoek ontvangen op onze praktijk. Intakegesprekken, evaluatiegesprekken en behandelgesprekken met ouders en kinderen zullen in overleg met u voorlopig via (beeld)bellen blijven plaatsvinden.
Bij een afspraak van uw kind op de praktijk vragen wij uw medewerking en begrip voor onderstaande maatregelen, alles in het belang van ieders gezondheid. Hier vindt u de genomen maatregelen.

BINNENKORT STARTEN DE VOLGENDE TRAININGEN:

Training angst en onzekerheid: “Je spanning te lijf.”    U kunt uw kind al opgeven voor de volgende training in het najaar van 2021. Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

Kindercursus dyslexie   Bij voldoende aanmeldingen zal in het najaar van 2021 weer een nieuwe kindercursus dyslexie starten. U kunt uw kind hiervoor al opgeven. Aanmelden: r.samuel@oppu.org

Training Zelf Plannen: een training voor adolescenten met ADHD/ADD (individuele bijeenkomsten)
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

VACATURES:  Wij hebben op dit moment geen vacatures. Wij hebben helaas geen werkervaringsplekken.

STAGIAIRES studiejaar 2021-2022: De sollicitatieprocedure voor stageplaatsen voor het studiejaar 2021-2022 is gesloten.