OPPU en zorgvisie

De OPPU is een praktijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen tussen 4 en 18 jaar en hun ouders. Kinderen kunnen aangemeld worden vanwege sociale problemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie) of een combinatie daarvan.
Wij bieden zorg op maat. Samen met kind en ouders bekijken wij waar het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling en hoe het weer op weg geholpen kan worden. Wij kunnen daartoe breed diagnostisch onderzoek doen op het gebied van intelligentie, leren, concentratie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren. Vervolgens geven wij handelingsadviezen voor thuis én op school. Indien nodig, kan in een vervolgtraject bij de OPPU behandeling of begeleiding worden geboden. Het kan ook zijn dat na een intakegesprek meteen met een behandeling wordt gestart.

BINNENKORT STARTEN DE VOLGENDE TRAININGEN:

Training angst en onzekerheid: “Je spanning te lijf.”    U kunt uw kind al opgeven voor de volgende training, welke vermoedelijk begin 2023  zal plaatsvinden. Aanmelden: r.samuel@oppu.org

Kindercursus dyslexie   Bij voldoende aanmeldingen zal weer een nieuwe kindercursus dyslexie starten. U kunt uw kind hiervoor al opgeven. Aanmelden: j.molema@oppu.org

VACATURES:  Wij hebben op dit moment geen vacatures. Wij hebben helaas geen werkervaringsplekken.

STAGIAIRES studiejaar 2023-2024: wij nodigen studenten van de Universiteit Utrecht weer uit om te solliciteren naar een stageplaats binnen de OPPU in de periode september 2023 tot en met juni 2024, voor 3 dagen per week. We hebben 3 stageplaatsen beschikbaar. Je kunt je sollicitatie vóór 7 April richten aan mevr. Irene van Zuijdam, GZ-psycholoog.