OPPU

De OPPU is een praktijk voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen tussen 4 en 18 jaar en hun ouders. Kinderen kunnen aangemeld worden vanwege sociale problemen, emotionele problemen, gedragsproblemen, leerproblemen (waaronder dyslexie en dyscalculie) of een combinatie daarvan. Samen met kind en ouders bekijken wij waar het kind belemmerd wordt in zijn ontwikkeling en hoe het weer op weg geholpen kan worden. Wij kunnen daartoe breed diagnostisch onderzoek doen op het gebied van intelligentie, leren, concentratie, gedrag en sociaal-emotioneel functioneren. Vervolgens geven wij handelingsadviezen voor thuis én op school. Indien nodig, kan in een vervolgtraject bij de OPPU behandeling of begeleiding worden geboden. Het kan ook zijn dat na een intakegesprek meteen met een behandeling wordt gestart.

Update 17-03-2020: in verband met de recente ontwikkelingen rondom het Corona-virus ontvangt de OPPU tot 6 april 2020  geen cliënten op de praktijk. Psychologische onderzoeken kunnen daarom geen doorgang vinden en worden opgeschoven. Indien u in deze periode (behandel)afspraken heeft staan, zal uw behandelaar contact met u opnemen om te kijken op welke manier deze doorgang kunnen vinden, bijvoorbeeld via (beeld)bellen. Indien u een afspraak heeft staan na 6 april dient u er helaas rekening mee te houden dat deze opgeschort kan worden. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Bij vragen of overleg kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Mailadressen vindt u hier

Team OPPU

BINNENKORT STARTEN DE VOLGENDE TRAININGEN:

Training angst en onzekerheid: “Je spanning te lijf.” De volgende groep start najaar 2020.
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

Kindercursus dyslexie Voorjaar 2020 vindt de kindercursus dyslexie weer plaats.
Aanmelden: i.vanzuijdam@oppu.org

Training Zelf Plannen: een training voor adolescenten met ADHD/ADD (individuele en groepsbijeenkomsten)
Aanmelden: m.vanroosmalen@oppu.org

VACATURES:  Wij hebben op dit moment geen vacatures. Wij hebben helaas geen werkervaringsplekken.

STAGIAIRES 2020-2021: psychologiestudenten kunnen weer solliciteren naar een stageplaats voor de periode september 2020 t/m juni 2021. Wij zoeken studenten die gedurende 3 dagen per week stage willen lopen. Ben je geïnteresseerd stuur dan een sollicitatiebrief vóór 24 04-2020 naar onze praktijk.