Voor scholen/behandelaars

Opvragen schoolinformatie

De OPPU probeert een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van het kind of de jeugdige. Inzicht krijgen in hoe een kind op school functioneert vinden wij daarom erg belangrijk. Wij vragen ouders toestemming om informatie bij de leerkracht, mentor en/of remedial teacher op te vragen. Via de ouders kunt u het verzoek krijgen om vragenlijsten over uw leerling in te vullen. Hoewel wij ons realiseren dat dit voor u een extra belasting is, hopen wij dat u toch bereid zult zijn deze waardevolle informatie aan te leveren. Indien van belang, kunnen wij ook naar school komen om het kind in de klas te observeren. Op basis van de informatie van ouders, leerkracht en het onderzoek van het kind proberen we ook specifieke handelingsadviezen te geven voor school.

De digitale vragenlijsten kunt u links in de balk vinden onder de knoppen formulieren bestemd voor leerkracht basisonderwijs, leerkracht voortgezet onderwijs of voor de remedial teacher.  Mogelijk ontvangt u ook nog specifieke (papieren)  vragenlijsten.