Behandeling

In het verlengde van onze diagnostiek hebben wij de volgende behandelmogelijkheden:

Individuele behandeling voor kind of jeugdige:

Groepsbehandeling voor kinderen en jeugdigen

Ouderbegeleiding

  • Begeleiding en advisering gericht op verbetering van de afstemming van de opvoedingsaanpak op de problematiek van het kind. Dit kan bijvoorbeeld zijn: hoe om te gaan met angst, boosheid, gedragsproblemen, AD(H)D, Autismespectrum stoornis, opvoedingsproblemen. Lees meer.