BEGELEIDING BIJ AUTISME

De begeleiding bij een autisme spectrum stoornis richt zich op het leren begrijpen van de specifieke belemmeringen die een autisme spectrum stoornis met zich meebrengt. Belemmeringen kunnen heel verschillend zijn wat betreft aard of ernst. Kinderen met een autisme spectrum stoornis vragen vaak meer kwaliteiten en inzet van de ouders in de opvoeding. De omgeving moet vaak aangepast worden aan de behoeften van het kind omdat het zelf minder goed in staat is te anticiperen op zijn omgeving. Wat betekent dit voor uw kind zelf en hoe kunt u als ouder uw kind helpen. Welke manier van opvoeden sluit aan bij de behoeften van uw kind.