COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Het uitgangspunt bij cognitieve gedragstherapie is dat psychische problemen samenhangen met ‘niet helpende gedachten’, die de emoties en het gedrag beïnvloeden. Cognitieve gedragstherapie leert het kind zich bewust te worden van deze niet functionele gedachten en leert het kind anders te gaan denken door gebruik te maken van ‘helpende gedachten’.  Door anders te denken, gaat het kind zich anders voelen waardoor het zich anders kan gedragen.