TRAINING ZELF PLANNEN

Zelf Plannen is een interventie gericht op jongeren met AD(H)D, die op de middelbare school zitten. Door middel van cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering leren zij gedurende acht wekelijkse sessies hun school- en huiswerk beter te plannen en organiseren zodat zij minder problemen ondervinden van hun AD(H)D-kenmerken en meer positieve ervaringen opdoen. Tijdens de behandeling wordt aandacht besteed aan het gebruik van een agenda, een to-do-list, prioriteiten stellen, concentratie en afleiding, een huiswerkrooster en het verdelen van grotere taken in kleine stapjes. Alle strategieën worden als een experiment aangeboden, zodat de jongere zelf kan bepalen of deze oplossing voor hem/haar bruikbaar is. Ook wordt er tijdens de behandelingen (indien nodig) aandacht besteedt aan medicatie inname, medicatietrouw en of dit wel of niet als helpend wordt ervaren.