OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van behandelen, die zich niet richt op de oorzaken van de problemen van het kind, maar op de oplossingen. Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening waarbij samen met het kind gezocht wordt naar zijn sterke kanten en vaardigheden die hem kunnen helpen om het probleem aan te pakken. Mede door nadruk te leggen op succesvolle ervaringen, ook al zijn ze klein, wordt aan een oplossing gewerkt.