Medewerkers

De OPPU is een groepspraktijk bestaande uit gz-psychologen, klinisch psychologen en gedragstherapeuten. Alle medewerkers zijn lid van het NIP en hierdoor gehouden aan de beroepscode.

Monique Elich

gezondheidszorgpsycholoog / klinisch psycholoog

Odilia Hendrikx

gezondheidszorgpsycholoog

Corine van den Hoek

gezondheidszorgpsycholoog

Jolanda Hordijk

Gezondheidszorgpsycholoog / lid ECHA netwerk

Arina Middelkoop

gezondheidszorgpsycholoog

Meike van Roosmalen

gezondheidszorgpsycholoog / cognitief gedragstherapeut

Rebecca Samuel

Basispsycholoog Kind- en Jeugd, i.o. gezondheidszorgpsycholoog, Masterpsycholoog SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)

Alexia Schinagl

gezondheidszorgpsycholoog / cognitief gedragstherapeut

Irene van Zuijdam

gezondheidszorgpsycholoog

Tevens is op de praktijk een psycholoog NIP werkzaam, die de masteropleiding Kinder- en Jeugdpsychologie heeft voltooid en tijdens deze opleiding stage heeft gelopen bij de OPPU. Zij verricht diagnostische werkzaamheden onder supervisie van een van de gezondheidszorg-psychologen.

Daarnaast zijn er jaarlijks enkele stagiaires van de Universiteit Utrecht op de praktijk aanwezig, die als afronding van hun academische studie praktijkervaring opdoen. Stagiaires worden getraind op het afnemen van testen en het voeren van gesprekken met ouders en kinderen. In het begin van de stage kijken ze mee, daarna gaan ze zelf onderdelen uitvoeren. Een GZ-psycholoog houdt altijd toezicht op het werk van de stagiaire en blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering ervan.