Wat doen wij

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
  • Concentratieproblemen, ADHD, ADD
  • Leerproblemen, dyslexie, dyscalculie (wij bieden geen vergoede zorg voor EED)
  • Hoogbegaafdheid
  • Problemen in sociale contacten, sociale vaardigheid, pesten
  • Autisme spectrum stoornissen
  • Angsten, faalangst, onzekerheid, piekeren
  • Somberheid
  • Laag zelfbeeld
  • Boosheid en driftbuien
  • Opvoedingsproblemen
Hoe helpen wij?

In een intakegesprek bespreken wij de zorgen die u heeft over de ontwikkeling van uw kind en welke hulp u daarbij zoekt. Samen met u gaan wij na hoe uw kind zich tot nu toe ontwikkeld heeft. In de meeste gevallen doen wij eerst een psychodiagnostisch onderzoek om vast te stellen welke factoren een rol spelen bij de problemen die er zijn. Via u vragen wij daartoe ook informatie bij de school van uw kind op. Het kan ook zijn dat er meteen een behandeling wordt gestart.

Het onderzoek vindt op de praktijk plaats, meestal verspreid over twee dagdelen. De onderzoeksgegevens worden uitgewerkt, geïnterpreteerd en van conclusies en handelingsadviezen voorzien. Hiervan ontvangt u een uitgebreide schriftelijke rapportage.

In een adviesgesprek worden de bevindingen met u besproken. Als uw kind ouder is dan 12 jaar, wordt deze betrokken bij het adviesgesprek. Wij geven gerichte adviezen voor aanpak van de problemen en voor eventuele verdere begeleiding of behandeling. Binnen de OPPU hebben wij daartoe verschillende begeleidings- en behandelingsmogelijkheden. Onder de knop ‘behandeling’ vindt u een overzicht van ons behandelaanbod. Soms kunnen andere stappen nodig zijn, zoals een doorverwijzing naar een kinderarts, kinderpsychiater of naar meer gespecialiseerde psychologische hulp. Wij hebben een samenwerkingsverband met verschillende kinderartsen en kinderpsychiaters.

Aan het einde van het onderzoeks-/behandeltraject sturen wij u een cliënt-tevredenheidsvragenlijst met het verzoek om de kwaliteit van de door ons geboden zorg te evalueren. Hiermee kunnen wij onze zorg zo optimaal mogelijk houden. Een cliënt-tevredenheidsonderzoek is ook belangrijk voor uw gemeente, daar deze verantwoordelijk is voor de bekostiging, kwaliteit en toegang van psychische hulp aan kinderen.