BEHANDELING ADHD EN ADD

De behandeling is gericht op het leren begrijpen wat ADD of ADHD precies is en hoe het kind en ouders daar mee om kunnen gaan. Kinderen met AD(H)D vragen vaak meer kwaliteiten en inzet van de ouders in de opvoeding. Wat zijn de belemmeringen waar het kind tegen aanloopt. Hoe moet zijn gedrag begrepen worden. Is het onmacht, is het onwil? Wat betekent het hebben van ADHD voor het kind zelf. Wat heeft het kind of de adolescent nodig en hoe kunt u als ouder het daar bij helpen. Hoe kan uw kind op school geholpen worden?